Zoom ontvangt kritiek vanwege gebruik van klantgegevens voor AI-trainingsdoeleinden

Zoom ontvangt kritiek vanwege gebruik van klantgegevens voor AI-trainingsdoeleinden

Uncategorized

De videoconferentieplatform Zoom heeft kritiek gekregen vanwege het gebruik van klantgegevens zonder toestemming voor het trainen van AI-modellen. In maart van dit jaar introduceerde Zoom nieuwe AI-aangedreven functies en heeft het zijn gebruiksvoorwaarden bijgewerkt. Een recent artikel benadrukte echter dat de bijgewerkte voorwaarden van Zoom het bedrijf toestemming gaven om klantgegevens te verzamelen en te gebruiken zonder klanttoestemming, wat bezorgdheid heeft gewekt over privacy-inbreuk.

In sectie 10.4 van de gebruiksvoorwaarden van Zoom staat dat het bedrijf het recht heeft om klantinhoud te tonen, te verspreiden en te verwerken voor verschillende doeleinden, waaronder AI-training en verbetering van zijn diensten. Als reactie op de controverse heeft Zoom een regel toegevoegd aan de voorwaarden waarin wordt verduidelijkt dat klanttoestemming vereist is voordat hun audio-, video- of chatinhoud wordt gebruikt om AI-modellen te trainen.

Smita Hashim, Chief Product Officer van Zoom, heeft gereageerd op het probleem in een blogpost en verklaarde dat de veranderingen in hun gebruiksvoorwaarden zijn aangebracht om transparanter te zijn over het gebruik van klantinhoud. Zoom maakt onderscheid tussen “klantinhoud” en “dienst gegenereerde gegevens”, waarbij de laatste wordt beschouwd als het eigendom van het bedrijf en wordt verzameld zonder klanttoestemming.

Hashim verzekerde dat Zoom klantinhoud, zoals onderwijsrecords of beveiligde gezondheidsinformatie, niet zal gebruiken om hun AI-modellen te trainen zonder toestemming. Het bedrijf stelt Zoom-accounteigenaren en beheerders in staat om te kiezen of ze AI-functies willen inschakelen en biedt een toestemmingsproces voor het trainen van AI-modellen met behulp van klantinhoud.

Zoom heeft samengewerkt met OpenAI, de maker van ChatGPT, om zijn AI-functies te ontwikkelen. OpenAI zelf wordt geconfronteerd met privacykwesties en een onderzoek van de Amerikaanse Federal Trade Commission met betrekking tot zijn gegevensverzamelingspraktijken.

Ondanks de kritiek streeft Zoom ernaar transparantie te waarborgen en klanten eigenaarschap en controle te geven over hun inhoud terwijl ze AI gebruiken om hun diensten te verbeteren.