Wereldwijde prognose 2023-2030 voor de markt van satellietgegevensdiensten per dienst, sector, eindgebruiker, regio – Impact van COVID-19, het conflict tussen Rusland en Oekraïne en hoge inflatie

Wereldwijde prognose 2023-2030 voor de markt van satellietgegevensdiensten per dienst, sector, eindgebruiker, regio – Impact van COVID-19, het conflict tussen Rusland en Oekraïne en hoge inflatie

Uncategorized

De markt voor satellietgegevensdiensten heeft de afgelopen jaren een aanzienlijke groei doorgemaakt en zal naar verwachting blijven groeien in de periode 2023-2030. Deze groei wordt aangedreven door verschillende factoren, waaronder de impact van COVID-19, het conflict tussen Rusland en Oekraïne en de hoge inflatie.

COVID-19 heeft een enorme invloed gehad op de wereldwijde economie en heeft geleid tot verstoringen in verschillende sectoren. De satellietgegevensdienstenmarkt is echter veerkrachtig gebleken en heeft zelfs geprofiteerd van de pandemie. Met de toename van het aantal mensen dat vanuit huis werkt en de behoefte aan betrouwbare communicatie en connectiviteit, is de vraag naar satellietgegevensdiensten gestegen. Bedrijven hebben geïnvesteerd in satellietcommunicatie-infrastructuur om ervoor te zorgen dat hun werknemers verbonden blijven, zelfs in afgelegen gebieden.

Het conflict tussen Rusland en Oekraïne heeft ook een impact gehad op de markt voor satellietgegevensdiensten. Het conflict heeft geleid tot een toename van de vraag naar satellietbeelden en -informatie om de situatie in het gebied te monitoren. Satellietgegevens worden gebruikt voor het in kaart brengen van veranderingen in het landschap, het detecteren van militaire activiteiten en het volgen van humanitaire hulpoperaties. Dit heeft geleid tot een grotere vraag naar satellietgegevensdiensten in de regio.

Daarnaast heeft de hoge inflatie wereldwijd invloed gehad op de markt voor satellietgegevensdiensten. Inflatie heeft geleid tot hogere kosten voor satellietlanceringen, satellietonderhoud en operationele kosten. Dit heeft op zijn beurt geleid tot hogere prijzen voor satellietgegevensdiensten. Bedrijven en overheidsinstanties moeten nu meer investeren om toegang te krijgen tot satellietgegevens, wat de groei van de markt heeft beïnvloed.

Op basis van dienst kan de markt voor satellietgegevensdiensten worden onderverdeeld in beeldgegevens, communicatiediensten, weersvoorspellingen en andere diensten. Beeldgegevens vormen momenteel het grootste segment, aangezien satellietbeelden worden gebruikt in verschillende sectoren, waaronder landbouw, stedelijke planning, defensie en milieu. Communicatiediensten zijn ook een belangrijk segment, aangezien satellietcommunicatie wordt gebruikt voor telecommunicatie, televisie-uitzendingen en noodcommunicatie.

Op basis van de sector kan de markt voor satellietgegevensdiensten worden onderverdeeld in landbouw, olie en gas, defensie en veiligheid, transport en logistiek, en andere sectoren. De landbouwsector is een belangrijke eindgebruiker van satellietgegevensdiensten, omdat satellietbeelden worden gebruikt voor het monitoren van gewasgroei, het voorspellen van oogsten en het identificeren van landbouwgronden. De olie- en gassector maakt ook gebruik van satellietgegevens voor het monitoren van pijpleidingen, het detecteren van olielekken en het identificeren van nieuwe olie- en gasvelden.

Op basis van de eindgebruiker kan de markt voor satellietgegevensdiensten worden onderverdeeld in overheidsinstanties, commerciële bedrijven en non-profitorganisaties. Overheidsinstanties zijn de grootste eindgebruikers van satellietgegevensdiensten, omdat ze satellietbeelden en -informatie gebruiken voor het monitoren van grenzen, het volgen van natuurrampen en het plannen van infrastructuurprojecten. Commerciële bedrijven maken ook steeds meer gebruik van satellietgegevensdiensten voor verschillende toepassingen, zoals locatiegebaseerde diensten, marktonderzoek en supply chain management.

Op basis van regio kan de markt voor satellietgegevensdiensten worden onderverdeeld in Noord-Amerika, Europa, Azië-Pacific, Latijns-Amerika en het Midden-Oosten en Afrika. Noord-Amerika is momenteel de grootste markt voor satellietgegevensdiensten, vanwege de aanwezigheid van grote satellietoperators en technologiebedrijven in de regio. Europa volgt op de tweede plaats, gevolgd door Azië-Pacific. De markt in Azië-Pacific groeit echter snel, vanwege de toenemende vraag naar satellietgegevensdiensten in opkomende economieën zoals China en India.

Al met al zal de markt voor satellietgegevensdiensten naar verwachting blijven groeien in de periode 2023-2030, ondanks de impact van COVID-19, het conflict tussen Rusland en Oekraïne en de hoge inflatie. De toenemende vraag naar satellietgegevensdiensten in verschillende sectoren en regio’s zal de groei stimuleren. Bedrijven zullen blijven investeren in satellietcommunicatie-infrastructuur om te voldoen aan de groeiende vraag naar betrouwbare connectiviteit en communicatie.