Verenigd Koninkrijk mist mogelijk investeringen als het zijn EV-doelstellingen niet behaalt

Verenigd Koninkrijk mist mogelijk investeringen als het zijn EV-doelstellingen niet behaalt

Uncategorized

De Britse regerende Conservatieve Partij heeft zich de afgelopen weken gepositioneerd als de partij van benzine. Ze hebben een herziening van wijken met weinig verkeer besteld en verzetten zich tegen de verplichting voor zero-emissievoertuigen (ZEV). Ondanks dit beweren experts dat het succes van het Verenigd Koninkrijk bij het aannemen van elektrische voertuigen (EV’s) betekent dat het investeringen zal mislopen als het niet gelijke tred houdt met de EV-doelstellingen van andere landen.

Volgens gegevens van de European Automobile Manufacturers’ Association (ACEA) behoort het Verenigd Koninkrijk tot de top tien EU-landen qua EV’s als aandeel van de nieuwe autoverkopen, waarbij batterij-elektrische voertuigen (BEV’s) 16,1% van dergelijke verkopen in 2023 vertegenwoordigen. Hiermee loopt het Verenigd Koninkrijk voor op grote economieën zoals Duitsland en Frankrijk.

In de eerste helft van 2023 werden er 152.965 nieuwe BEV’s geregistreerd in Groot-Brittannië, een groei van 32% in vergelijking met het voorgaande jaar. Het Verenigd Koninkrijk exporteert ook meer dan de helft van de auto’s die het produceert, waarbij 80% van alle in het Verenigd Koninkrijk geproduceerde auto’s wordt geëxporteerd. De EU, China en de VS zijn de belangrijkste bestemmingen voor deze export.

Een rapport van het Energy and Climate Intelligence Unit (ECIU) suggereert dat als het Verenigd Koninkrijk zijn EV-productiebasis niet verder ontwikkelt, het een daling van de exportopbrengsten van auto’s zou kunnen zien. Het rapport schat een cumulatief verlies van £13,2 miljard ($16,8 miljard) tegen 2030, waarbij de EU de meest getroffen markt is.

Het huidige doel van het Verenigd Koninkrijk vereist dat autofabrikanten ervoor zorgen dat minstens 22% van de nieuwe verkopen afkomstig is van ZEV’s, wat tegen 2030 moet worden verhoogd naar 80% en tegen 2035 naar 100%. Hoewel er enige zorgen zijn geuit door de industrie over het doel, tonen gegevens aan dat het Verenigd Koninkrijk al op koers ligt om het te overschrijden.

Als de overgang naar EV’s vertraagd wordt, kan dit de positie van het Verenigd Koninkrijk in de wereldwijde race om EV-heerschappij in gevaar brengen. De bloeiende EV-markt biedt kansen voor banen en investeringen, en het achterblijven bij de doelstellingen kan leiden tot gemiste kansen voor het Verenigd Koninkrijk.