Samsung beperkt het gebruik van generatieve AI-tools na gevallen van misbruik Surface

Samsung beperkt het gebruik van generatieve AI-tools na gevallen van misbruik Surface

Uncategorized

Samsung beperkt het gebruik van generatieve AI-tools zoals ChatGPT nadat gevallen van misbruik aan het licht zijn gekomen. Het bedrijf wil hiermee de gegevensbeveiliging waarborgen en voorkomen dat gevoelige informatie wordt geüpload naar diensten van buitenlandse bedrijven zoals ChatGPT en Google’s Bard. Het gebruik van dergelijke diensten door werknemers kan een beveiligingsrisico vormen voor bedrijven, vooral voor diegenen die zich zorgen maken over het lekken van cruciale informatie.

In een memo die eind april naar medewerkers van een van Samsung’s grootste afdelingen werd gestuurd, bevestigde het bedrijf de tijdelijke beperking van generatieve AI via de persoonlijke computers van de werknemers. Volgens Bloomberg hadden sommige medewerkers gevoelige code geüpload naar ChatGPT, wat het bedrijf ertoe bracht om actie te ondernemen. ChatGPT is een virale AI-chatbot die is getraind op grote hoeveelheden gegevens en antwoorden op vragen van gebruikers kan genereren. Het is een vorm van generatieve AI die in de loop der jaren immense populariteit heeft verworven.

Samsung heeft zijn medewerkers geadviseerd voorzorgsmaatregelen te nemen bij het gebruik van generatieve AI-tools buiten het werk en geen persoonlijke of bedrijfsgerelateerde informatie erin in te voeren. Het bedrijf heeft ook vorige maand een bedrijfsbrede enquête gehouden, waaruit bleek dat 65% van de respondenten zich zorgen maakt over beveiligingsrisico’s bij het gebruik van generatieve AI-diensten.

Samsung heeft nog geen eigen generatieve AI-product en ChatGPT wordt ontwikkeld door het Amerikaanse bedrijf OpenAI, dat wordt ondersteund door Microsoft. Andere generatieve AI-producten zijn onder meer Google’s Bard. Het invoeren van gevoelige bedrijfsgegevens in deze door buitenlandse bedrijven beheerde diensten kan een zorg zijn voor bedrijven die zich zorgen maken over het lekken van cruciale informatie.

Samsung is niet het enige bedrijf dat het gebruik van generatieve AI-technologie beperkt. Eerder dit jaar beperkte de Amerikaanse investeringsbank JPMorgan naar verluidt het gebruik van ChatGPT onder zijn personeel, terwijl Amazon zijn medewerkers waarschuwde om geen vertrouwelijke informatie, inclusief code, naar ChatGPT te uploaden.

Ondanks de beperkingen zoekt Samsung naar manieren waarop generatieve AI veilig kan worden gebruikt om de productiviteit en efficiëntie van werknemers te verbeteren. Zo kan ChatGPT ingenieurs helpen bij het genereren van computercode, waardoor hun taken worden versneld. Software-ontwikkelaars bij Goldman Sachs gebruiken generatieve AI om hen te helpen code te genereren.

Kortom, de tijdelijke beperking van generatieve AI-tools door Samsung is een voorzorgsmaatregel om misbruik te voorkomen en gegevensbeveiliging te waarborgen. Het bedrijf is vastbesloten manieren te vinden om generatieve AI in de toekomst veilig en productief te gebruiken.