OpenAI CEO Sam Altman wordt kritisch ondervraagd door de Senaat over Kunstmatige Intelligentie: Het balanceren van gevaren en beloftes

OpenAI CEO Sam Altman wordt kritisch ondervraagd door de Senaat over Kunstmatige Intelligentie: Het balanceren van gevaren en beloftes

Uncategorized

Sam Altman, CEO van OpenAI, zal getuigen voor de Senaatscommissie voor Justitie, Privacy, Technologie en Wetgeving, terwijl senatoren streven naar een dieper begrip van de gevaren en beloftes van kunstmatige intelligentie (AI) en de behoefte aan regulerende maatregelen verkennen. Deze openbare hoorzitting in het Congres markeert de eerste verschijning van Altman als getuige, na inspanningen van de meerderheidsleider van de Senaat, Chuck Schumer, om een regulerend kader op te stellen, en lopende discussies onder leden van het Huis van Afgevaardigden en de Senaat over het vaststellen van richtlijnen voor AI.

Leden van de subcommissie hebben hun intentie uitgesproken om ervoor te zorgen dat AI op een veilige en verantwoorde manier wordt gebruikt. Senator Josh Hawley, de leidende Republikein in de subcommissie, uitte bezorgdheid over de mogelijke invloed van AI op toekomstige verkiezingscycli. Hij stelde de vraag of AI informatie kan controleren tot het punt dat kiezers alles voorgeschoteld krijgen via algoritmen die gecontroleerd worden door een paar individuen, wat de vrije en eerlijke verkiezingen in gevaar zou kunnen brengen. Hawley bracht ook de kwestie van mogelijke economische ontwrichting en banenverlies ter sprake als gevolg van de integratie van AI, met name onder blauwe-kraagwerkers.

Hawley’s scepsis strekt zich uit tot grote technologiebedrijven, waarbij hij hun trackrecord van onbetrouwbaar gedrag benadrukte en daarbij verwees naar de negatieve impact van sociale media op kinderen en de samenleving als geheel. De opmerkingen van de senator benadrukken de noodzaak van uitgebreide regelgeving voor AI om vergelijkbare gevolgen te voorkomen.

Voorzitter van de subcommissie, senator Richard Blumenthal, benadrukte de urgentie van het implementeren van regels en waarborgen voor AI om het immense potentieel ervan te benutten en tegelijkertijd de valkuilen aan te pakken. De hoorzitting markeert de eerste stap van de subcommissie in het toezicht op en begrijpen van de geavanceerde algoritmen en krachtige technologie van AI. Blumenthal sprak zijn inzet uit om samen te werken met collega’s om verstandige normen en principes vast te stellen voor het navigeren in dit onbekende terrein.

Senator Marsha Blackburn, een ander lid van de subcommissie, is van plan zich te richten op de impact van AI op makers van content, met name in de muziekindustrie. Ze zoekt verduidelijking van Altman over de bescherming van de rechten van contentmakers, waaronder auteursrechtelijk beschermde nummers, afbeeldingen en kunst die worden gebruikt om AI-modellen te trainen of hunstem en gelijkenis te gebruiken. Blackburn benadrukte het belang van het waarborgen dat AI-platforms, waaronder OpenAI, intellectuele eigendomsrechten respecteren en beschermen, waarbij ze zich zorgen maakt over het ongeoorloofd gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal door grote technologieplatforms zoals YouTube.

Naast Altman zullen Christina Montgomery, de hoogste functionaris van IBM op het gebied van privacy en vertrouwen, en Gary Marcus, emeritus professor aan de New York University, getuigen tijdens de hoorzitting. Altman zal ook een besloten briefing geven aan leden van het Huis van Afgevaardigden over AI, waarbij het belang van deze discussies verder wordt benadrukt.

Altman’s vorige spraakmakende bezoek aan Washington omvatte een uitnodiging van vicepresident Kamala Harris om AI te bespreken samen met de CEO’s van Google, Microsoft en Anthropic. Uit de verslaggeving van dat bijeenkomst bleek dat president Joe Biden onverwachts aanwezig was om te benadrukken dat bedrijven de fundamentele verantwoordelijkheid hebben om ervoor te zorgen dat hun AI-producten veilig en beveiligd zijn voordat ze worden ingezet of openbaar worden gemaakt. De bijeenkomst benadrukte het belang van het aanpakken van ethische en regulerende aspecten van de ontwikkeling van AI.

Terwijl Altman zich voorbereidt om te getuigen en in gesprek te gaan met wetgevers, markeert deze hoorzitting een cruciaal moment in het vormgeven van de toekomst van regelgeving en verantwoorde implementatie van AI.