Nederlandse Zorgautoriteit keurt overname van huisartspraktijken in Bergen op Zoom af

Nederlandse Zorgautoriteit keurt overname van huisartspraktijken in Bergen op Zoom af

Uncategorized

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de overname van twee huisartsenpraktijken in Bergen op Zoom door Co-Med Zorg B.V. (Co-Med) niet goedgekeurd. Bij de beoordeling van de aanvragen tot overname is de NZa tot de conclusie gekomen dat Co-Med niet kan garanderen dat er voldoende huisartsenzorg beschikbaar zal zijn voor de patiënten van beide praktijken na 1 januari 2024.

Onvoldoende onderbouwde effectrapportage

De NZa onderzoekt altijd zorgvuldig of overnames goed zijn voorbereid en of de verwachte effecten voldoende zijn onderzocht. In dit geval heeft Co-Med in de effectrapportage weliswaar laten zien hoe zij de huisartsenzorg tot en met 31 december 2023 wil waarborgen, maar zij hebben geen concrete plannen gepresenteerd voor de zorg na 1 januari 2024.

Actuele omstandigheden en maatschappelijke onrust

Het ontbreken van garanties voor voldoende huisartsen brengt risico’s met zich mee voor de continuïteit van de zorg voor patiënten. Dit kan leiden tot onrust in de maatschappij. De afwijzing van deze overnameaanvraag wordt mede beïnvloed door twee eerdere overnamepogingen die mislukt zijn. Hoewel Co-Med destijds maatregelen had genomen om de huisartsenzorg voort te zetten, konden zij deze beloften niet waarmaken. Eén aanvraag is ingetrokken en een andere overname is teruggedraaid.

Zorgplicht van zorgverzekeraars

Het is de verantwoordelijkheid van zorgverzekeraars om veranderingen in de zorg per regio nauwlettend in de gaten te houden. De NZa zal contact opnemen met de grootste zorgverzekeraar in Bergen op Zoom om ervoor te zorgen dat de huisartsenzorg voor de patiënten toegankelijk blijft. De NZa verwacht dat de zorgverzekeraar zich houdt aan hun zorgplicht, wat inhoudt dat zij passende maatregelen moeten treffen om ervoor te zorgen dat patiënten kunnen blijven rekenen op huisartsenzorg. Daarnaast dienen zij indien nodig patiënten door te verwijzen naar een andere huisarts, in overleg met de huidige praktijkhouders die ook een verantwoordelijkheid dragen in deze kwestie.

FAQ

Waarom heeft de NZa de overname afgekeurd?

De NZa heeft de overname van twee huisartsenpraktijken in Bergen op Zoom door Co-Med Zorg B.V. afgekeurd omdat Co-Med niet heeft kunnen aantonen dat er voldoende huisartsenzorg beschikbaar zal zijn voor de patiënten na 1 januari 2024.

Wat zijn de gevolgen van deze afwijzing?

De afwijzing van de overname kan leiden tot maatschappelijke onrust en brengt risico’s met zich mee voor de continuïteit van de zorg voor patiënten.

Wat is de zorgplicht van zorgverzekeraars?

Zorgverzekeraars hebben de zorgplicht om ervoor te zorgen dat patiënten toegang blijven hebben tot huisartsenzorg. Zij dienen passende maatregelen te treffen om dit te waarborgen en patiënten indien nodig door te verwijzen naar een andere huisarts.