Nieuw onderzoek toont aan dat ChatGPT van OpenAI meer empathie toont dan menselijke artsen bij het beantwoorden van vragen van patiënten.

Nieuw onderzoek toont aan dat ChatGPT van OpenAI meer empathie toont dan menselijke artsen bij het beantwoorden van vragen van patiënten.

Uncategorized

Een recent onderzoek, gepubliceerd in JAMA Internal Medicine, heeft aangetoond dat de tool ChatGPT van OpenAI patiëntenvragen kan beantwoorden met meer empathie dan menselijke artsen. De onderzoekers, onder leiding van John Ayers, een epidemioloog aan de Universiteit van Californië in San Diego, La Jolla, selecteerden willekeurig ongeveer 200 patiëntenvragen van het AskDocs-forum op Reddit en stelden deze aan zowel menselijke artsen als ChatGPT.

Een klinisch team evalueerde de kwaliteit en empathie van de antwoorden van zowel de menselijke artsen als ChatGPT. Tot verbazing van velen bleek uit de resultaten dat de chatbot antwoorden gaf die bijna 80% van de tijd de voorkeur kregen boven de antwoorden van menselijke artsen. De hoofdauteur van het onderzoek legde uit dat ChatGPT een voordeel heeft ten opzichte van menselijke artsen omdat het niet beperkt wordt door tijd, waardoor het meer empathie kan tonen naar patiënten.

De bevindingen van dit onderzoek hebben significante implicaties voor de toekomst van de gezondheidszorg. Het gebruik van AI om burn-out bij artsen aan te pakken, krijgt steeds meer aandacht en veel bedrijven zoals Microsoft, Google en Amazon gebruiken al generatieve AI om routinematige taken zoals papierwerk aan te pakken. Hoewel de nauwkeurigheid en het vermogen van generatieve AI om relevante informatie te verstrekken nog steeds een zorg zijn, kan de technologie lacunes in de gezondheidszorgtaken opvullen die tijdrovend zijn geworden voor artsen en een aanzienlijke impact hebben op de zorg voor patiënten.

Het is belangrijk op te merken dat de auteurs van het onderzoek niet beweren dat generatieve AI menselijke artsen kan vervangen. De bevindingen suggereren echter wel dat de technologie artsen kan helpen bij hun dagelijkse taken en meer persoonlijke zorg voor patiënten kan bieden. Dit kan uiteindelijk leiden tot verbeterde werkstromen en helpen levens te redden.

Hoewel de bevindingen van het onderzoek opwindend zijn, zijn er nog steeds zorgen over de nauwkeurigheid van generatieve AI en het vermogen om relevante informatie aan patiënten te verstrekken. Zoals David Asch, een professor in de geneeskunde en senior vice-decaan aan de Universiteit van Pennsylvania, opmerkte, is ChatGPT “een beetje praatziek” en kan het geen beknopte antwoorden geven zoals menselijke artsen. Desalniettemin ontwikkelt de technologie zich snel en is er potentieel voor AI om een belangrijke rol te spelen in de toekomst van de gezondheidszorg.

Concluderend bieden de bevindingen van het onderzoek verdere aanwijzingen dat generatieve AI lacunes in de gezondheidszorg taken kan opvullen en meer persoonlijke zorg voor patiënten kan bieden. De resultaten zouden beleidsmakers moeten aanmoedigen om stimuleringsmaatregelen en veiligheidsmaatregelen te creëren om ervoor te zorgen dat dit op een veilige en effectieve manier gebeurt. Hoewel menselijke artsen essentieel blijven voor het gezondheidssysteem, kan het gebruik van generatieve AI leiden tot verbeterde zorg voor patiënten en efficiëntere gezondheidspraktijken.