NASA lanceert satelliet om meer informatie over opwarming van de aarde te verkrijgen

NASA lanceert satelliet om meer informatie over opwarming van de aarde te verkrijgen

*EN Uncategorized

NASA zal binnenkort een satelliet de ruimte in sturen die ons meer inzicht moet geven in de opwarming van de aarde. De metingen zullen worden uitgevoerd met behulp van een Nederlands meetsysteem, genaamd SPEXone, en kunnen een grote betekenis hebben voor het klimaatonderzoek. Het SRON Netherlands Institute for Space Research, vertegenwoordigd door Aalbert van Amerongen, is nauw betrokken bij dit project.

Het doel van SPEXone is voornamelijk om fijnstoffen, ook wel bekend als aerosolen, in de atmosfeer te meten. Deze fijnstoffen kunnen afkomstig zijn van verschillende bronnen zoals woestijnstof, pollen, zeezout en vulkanische as. Elke fijnstof heeft een ander effect op het klimaat. Sommige stoten bijvoorbeeld licht af, wat resulteert in een vermindering van de opwarming van de aarde, terwijl anderen licht absorberen en zo juist de aarde verder opwarmen.

Het gebrek aan kennis over deze aerosolen maakt het voorspellen van het klimaat erg moeilijk. Metingen waren tot nu toe lastig vanwege hun complexiteit en de vele verschillende effecten die ze kunnen veroorzaken. Het is echter essentieel om meer te weten te komen over deze aerosolen, omdat ze een aanzienlijke invloed hebben op het klimaat. Ze maskeren momenteel de opwarming van de aarde met ongeveer een halve graad Celsius, maar de onzekerheid rondom deze schatting bedraagt bijna een hele graad Celsius.

Door het meten van de effecten van fijnstoffen met SPEXone kan de onzekerheid gehalveerd worden. Dit zou betekenen dat we de opwarming van de aarde veel nauwkeuriger kunnen voorspellen. Het instrument kan dus een cruciale rol spelen in het beter begrijpen van ons klimaatsysteem.

In tegenstelling tot het actief ingrijpen in de atmosfeer door het toevoegen van koelende fijnstoffen, benadrukt Van Amerongen de noodzaak om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen als de enige manier om de klimaatcrisis aan te pakken. Hij waarschuwt dat het manipuleren van de atmosfeer grote ethische bezwaren met zich meebrengt en dat de gevolgen onzeker zijn. Als wetenschappers is het onze verantwoordelijkheid om te waarschuwen voor dergelijke acties.

Van Amerongen is trots op het Nederlandse instrument SPEXone, dat technologisch geavanceerd is en unieke metingen kan verrichten. Hij kijkt uit naar de nieuwe ontdekkingen en inzichten die we met dit instrument zullen verkrijgen en benadrukt dat deze kennis ons in staat stelt om gegrondere waarschuwingen te geven gebaseerd op een dieper begrip van onze atmosfeer.

FAQ-sectie:

Wat is het doel van de SPEXone satelliet van NASA?
Het doel van de SPEXone satelliet van NASA is om fijnstoffen, ook wel bekend als aerosolen, in de atmosfeer te meten. Deze metingen zullen helpen bij het beter begrijpen van de opwarming van de aarde en hebben een grote betekenis voor het klimaatonderzoek.

Wat zijn fijnstoffen of aerosolen?
Fijnstoffen of aerosolen zijn kleine deeltjes in de atmosfeer die afkomstig kunnen zijn van verschillende bronnen zoals woestijnstof, pollen, zeezout en vulkanische as.

Hoe beïnvloeden fijnstoffen het klimaat?
Verschillende fijnstoffen hebben verschillende effecten op het klimaat. Sommige fijnstoffen stoten licht af, wat resulteert in een vermindering van de opwarming van de aarde, terwijl andere fijnstoffen licht absorberen en juist de aarde verder opwarmen.

Waarom is het meten van fijnstoffen belangrijk?
Het gebrek aan kennis over fijnstoffen maakt het voorspellen van het klimaat erg moeilijk. Het meten van de effecten van fijnstoffen met de SPEXone satelliet kan de onzekerheid halveren en zo een nauwkeurigere voorspelling van de opwarming van de aarde mogelijk maken.

Waarom is het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen noodzakelijk?
Volgens Aalbert van Amerongen, vertegenwoordiger van het SRON Netherlands Institute for Space Research, is het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen de enige manier om de klimaatcrisis aan te pakken. Het manipuleren van de atmosfeer brengt ethische bezwaren met zich mee en de gevolgen zijn onzeker.

Wat zijn de ethische bezwaren van het manipuleren van de atmosfeer?
Het manipuleren van de atmosfeer door het toevoegen van koelende fijnstoffen brengt ethische bezwaren met zich mee, zoals onzekerheid over de gevolgen van dergelijke acties.

Wat zijn de unieke eigenschappen van het Nederlandse instrument SPEXone?
Het Nederlandse instrument, SPEXone, is technologisch geavanceerd en kan unieke metingen verrichten. Het biedt de mogelijkheid om dieper inzicht te krijgen in onze atmosfeer en zo gegrondere waarschuwingen te kunnen geven.

Waarvoor kunnen we de kennis verkregen met SPEXone gebruiken?
De kennis verkregen met SPEXone kan ons helpen gegrondere waarschuwingen te geven op basis van een dieper begrip van onze atmosfeer. Het kan bijdragen aan een beter begrip van het klimaatsysteem en het nauwkeuriger voorspellen van de opwarming van de aarde.

Wat is de rol van het SRON Netherlands Institute for Space Research in dit project?
Het SRON Netherlands Institute for Space Research, vertegenwoordigd door Aalbert van Amerongen, is nauw betrokken bij dit project. Ze hebben een rol in het ontwikkelen en implementeren van het Nederlandse meetsysteem SPEXone.

Gerelateerde links:

SRON Netherlands Institute for Space Research
NASA website