Nieuwe verklaring voor lichtflitsen in atmosfeer van Venus: meteoren

Nieuwe verklaring voor lichtflitsen in atmosfeer van Venus: meteoren

Uncategorized

In een nieuw onderzoek hebben wetenschappers een nieuwe verklaring gevonden voor de mysterieuze lichtflitsen die regelmatig in de atmosfeer van Venus worden waargenomen: meteoren. Voorheen werd altijd gedacht dat deze lichtflitsen veroorzaakt werden door bliksemschichten. Echter, het bewijs hiervoor was niet overtuigend genoeg. Daarom komen onderzoeker Claire Blaske en haar collega’s nu met een alternatieve verklaring naar voren.

De wetenschappers stellen dat de lichtflitsen ook veroorzaakt kunnen worden door meteoren, kleine ruimtesteentjes die hoog in de atmosfeer van Venus verbranden. Het idee dat er bliksem in de atmosfeer van Venus voorkomt, was gebaseerd op optische en elektromagnetische waarnemingen. Optische lichtflitsen werden gespot in de atmosfeer van Venus met telescopen op aarde, terwijl elektromagnetische pulsen werden waargenomen door landers die op het oppervlak van Venus actief waren.

Het bewijs hiervoor was echter niet waterdicht. Zo zijn de elektromagnetische pulsen nog nooit tegelijkertijd met de optische lichtflitsen waargenomen. Daarnaast is er nog steeds discussie onder wetenschappers of de atmosfeer van Venus überhaupt in staat is om bliksem te produceren.

De wetenschappers hebben zich specifiek gericht op de optische lichtflitsen die zijn waargenomen door telescopen op het Mt Bigelow-observatorium in de VS en een instrument aan boord van Venusorbiter Akatsuki. Uit de analyse van de data blijkt dat er jaarlijks 10.000 tot 100.000 optische lichtflitsen zichtbaar zijn in de atmosfeer van Venus. Belangrijk is dat de frequentie waarmee meteoren naar verwachting de atmosfeer van Venus binnendringen, vrijwel identiek is aan de frequentie waarmee optische lichtflitsen worden waargenomen. Dit is de belangrijkste aanwijzing dat de lichtflitsen veroorzaakt kunnen worden door ruimtestenen die in de atmosfeer van Venus verbranden.

Hoewel het nog steeds een hypothese is, benadrukt Blaske dat het belangrijk is om andere mogelijke verklaringen voor zowel de lichtflitsen als de elektromagnetische signalen te verkennen. Een beter begrip van deze fenomenen en of bliksem daadwerkelijk kan voorkomen in de atmosfeer van Venus kan leiden tot een beter begrip van de chemie en de leefbaarheid van Venus’ wolken.

Daarnaast is het ook belangrijk om te weten of bliksem frequent genoeg voorkomt om een risico te vormen voor toekomstige missies naar Venus met behulp van ballonnen. Deze ballonnen zouden instrumenten bevatten die langdurig in de dikke en relatief koele atmosfeer van Venus kunnen verblijven. Als bliksem een potentieel gevaar vormt, moeten deze missies hierop worden voorbereid. Meteoren, die op grote hoogte in de atmosfeer van Venus verbranden, vormen echter geen bedreiging voor dergelijke missies.