Katholieke Kerk in Azië gebruikt kunstmatige intelligentie om synodale proces te ondersteunen

Katholieke Kerk in Azië gebruikt kunstmatige intelligentie om synodale proces te ondersteunen

Uncategorized

De Katholieke Kerk in Azië heeft kunstmatige intelligentie (AI) ingezet om te helpen bij het creëren van een document dat tot doel heeft haar leden aan te moedigen om samen dichterbij te lopen. De synodale continentale vergadering in Bangkok, Thailand, die deel uitmaakt van het wereldwijde synodale proces, vond plaats op 24-26 februari en markeerde de eerste keer dat een continentale vergadering digitale technologie gebruikte om input van deelnemers te verzamelen.

Volgens een rapport van Vatican News gebruikten synode-organisatoren in Azië AI om het uiteindelijke document voor de continentale vergadering op te stellen. Google Forms werden gebruikt om reacties van discussiegroepen te verzamelen, die vervolgens in een AI-software werden ingevoerd. Opdrachten als “gemeenschappelijke thema’s markeren” en “belangrijkste prioriteiten op basis van data” werden gegeven om de reacties te sorteren en te analyseren. De software was effectief in het sorteren van de gegevens en het oppikken van trefwoorden, maar de gegevens werden gecontroleerd door menselijke hulpbronnen om de nauwkeurigheid te waarborgen.

Pater Clarence Devadass, een Maleisische priester en een adviseur van de Dicastery voor Interreligieuze Dialoog, zei: “Wat enkele uren zou hebben geduurd, werd in enkele minuten gedaan. Maar om de integriteit van de reacties te waarborgen, werd deze later opnieuw gecontroleerd door leden van het opstelcomité tegen de ‘ruwe gegevens’.” Sommige priesters hebben echter bezorgdheid geuit over het gebruik van AI in het synodale proces.

Pater Jeffrey Kirby, pastoor van de Our Lady of Grace Catholic Church in Indian Land, South Carolina, gaf zijn mening over de kwestie. Hij zei dat hoewel AI zijn beperkte plaats in de samenleving kan hebben, het altijd in dienst moet staan van menselijke vindingrijkheid en creativiteit. “Het kan geen plaats innemen die toebehoort aan de menselijke geest en het hart,” voegde hij eraan toe. Kirby is van mening dat AI niet thuishoort in het synodale proces, omdat het gaat over echte menselijke relaties en interacties.

Het hoofd van de Katholieke Kerk, paus Franciscus, heeft gewaarschuwd tegen het gebruik van AI “onethisch of onverantwoordelijk”. Terwijl hij de voordelen van AI toejuichte, benadrukte hij dat het concept van intrinsieke menselijke waardigheid vereist dat we erkennen en respecteren dat de fundamentele waarde van een persoon niet alleen kan worden gemeten door gegevens. Hij zei dat de ware groei van wetenschappelijke en technologische innovatie gepaard moet gaan met “grotere gelijkheid en sociale inclusie”.

Tot slot, terwijl het gebruik van AI in het synodale proces een significante ontwikkeling is, heeft het ook enige bezorgdheid opgewekt over de impact op het authentieke synodale proces. Het is nog afwachten hoe AI in de toekomst het synodale proces zal blijven vormgeven en of het een essentieel instrument zal blijven voor het opstellen van documenten of zal worden vervangen door andere methoden. Desalniettemin is de stap van de Katholieke Kerk in Azië om digitale technologieën te gebruiken ter versterking van het synodale proces een stap vooruit naar modernisering en innovatie.