Japanse stad gebruikt AI-chatbot voor administratieve taken

Japanse stad gebruikt AI-chatbot voor administratieve taken

Uncategorized

Yokosuka City, een stad gelegen in de prefectuur Kanagawa van Japan, heeft onlangs aangekondigd dat zij de AI-chatbot ChatGPT zal gebruiken om te helpen bij haar administratieve taken. Sinds de lancering ervan is ChatGPT gebruikt voor verschillende doeleinden, waaronder het genereren van studentenessays, het componeren van huwelijksgeloften en het schrijven van preken voor predikanten en rabbijnen.

De website van de Yokosuka City overheid legde uit dat alle medewerkers ChatGPT kunnen gebruiken om “zinnen samen te vatten, spellingfouten te controleren en ideeën te genereren.” Deze stap maakt deel uit van de inspanningen van de stad om de efficiëntie te verbeteren en betere werkstromen binnen de overheidsoperaties te vestigen. Door ChatGPT te laten omgaan met routine administratieve taken, kunnen medewerkers zich richten op werk dat alleen door mensen kan worden gedaan. Op deze manier hoopt de overheid de dienstverlening aan haar burgers te verbeteren en hen gelukkig te maken.

Yokosuka City, net als veel andere Japanse steden, kampt met bevolkingsproblemen. Met de snel afnemende vergrijzende bevolking van Japan heeft de leider van het land gewaarschuwd dat “de tijd opraakt om te vermenigvuldigen” en dat Japan “op de rand staat om de sociale functies niet meer te kunnen handhaven.” De bevolking van de stad, die momenteel 376.171 mensen telt, zal naar verwachting blijven afnemen als gevolg van natuurlijke oorzaken, verergerd door het vertrek van grote fabrikanten en onvoldoende toerisme.

De woordvoerder van de gemeentelijke overheid vertelde aan CNN dat de nationale bevolkingscrisis een van de factoren was die zij in overweging namen bij de implementatie van het gebruik van ChatGPT. Met een afnemende bevolking zoekt de overheid manieren om haar diensten te verbeteren met minder medewerkers.

De website van de overheid verklaarde dat de chatbot niet zal worden gebruikt om vertrouwelijke of persoonlijke informatie te verwerken. Deze stap adresseert zorgen over gegevensprivacy en beveiliging, die de afgelopen jaren een belangrijk probleem zijn geweest voor AI-chatbots. Zo hebben Italiaanse regelgevers een tijdelijk verbod op ChatGPT uitgevaardigd terwijl ze onderzoeken hoe het moederbedrijf de gegevens gebruikt. Bovendien hebben sommige grote bedrijven, waaronder JPMorgan Chase, het gebruik van ChatGPT door medewerkers beperkt vanwege nalevingsproblemen met betrekking tot het gebruik van software van derden.

Ondanks deze zorgen is de Yokosuka City overheid optimistisch over de introductie van ChatGPT. In de persverklaring staat dat de overheid verwacht dat het hulpmiddel “breed zal worden gebruikt onder ons personeel”. Onder aan het document stond én regel: “Deze release is opgesteld door ChatGPT en gecontroleerd door ons personeel.”

Naarmate de technologie zich blijft ontwikkelen en AI-chatbots geavanceerder worden, worden ze steeds vaker gebruikt in verschillende sectoren, waaronder overheidsoperaties. Hoewel er zorgen zijn over gegevensprivacy en beveiliging, kunnen de implementatie van AI-chatbots zoals ChatGPT verbeteringen brengen in efficiëntie, werkstromen en diensten voor burgers.