Financieel tekort dreigt voor gemeente Den Helder vanaf 2026

Financieel tekort dreigt voor gemeente Den Helder vanaf 2026

Uncategorized

DEN HELDER – De gemeente Den Helder en bijna alle andere gemeenten in Nederland worden geconfronteerd met een financieel tekort vanwege de verlaging van de ramingen door het Rijk. Vanaf 2026 zal het Rijk 3,4 miljard euro minder beschikbaar stellen voor de uitvoering van gemeentelijke taken. Dit heeft gevolgen voor de begrotingen van de gemeenten, waaronder die van Den Helder.

Op 1 november 2023 heeft de gemeenteraad van Den Helder de begroting voor de periode 2024-2027 vastgesteld, waarbij er een financieel tekort is voor de jaren 2026 en 2027. Om dit tekort om te buigen naar een positief resultaat en een sluitende begroting in 2027, heeft het college van burgemeester en wethouders een pakket aan maatregelen voorgesteld. Deze maatregelen hebben betrekking op alle begrotingsprogramma’s.

Voor het jaar 2026 zal er nog sprake zijn van een eenmalig tekort, dat kan worden gedekt uit de algemene reserve van de gemeente. Voor 2027 is er structureel sluitend begroot, zoals gevraagd door de gemeenteraad. Het pakket maatregelen bestaat niet alleen uit bezuinigingen, maar bevat ook een maatregel om de inkomsten te verhogen. De gemeente zal onderzoek doen naar de uitvoering van deze maatregelen.

Het verhogen van de toeristenbelasting is reeds besloten door de gemeenteraad. Wethouder Peter van Diepen, verantwoordelijk voor financiën, begrijpt dat deze maatregelen gevolgen kunnen hebben voor samenwerkingspartners: “Het is een uitdaging om de begroting voor 2026 en 2027 sluitend te krijgen, en dat vereist moeilijke keuzes. Daarom is het belangrijk om tijdig in gesprek te gaan met alle betrokkenen, zodat we samen oplossingen kunnen vinden die zowel de financiën op orde houden als rekening houden met de uitdagingen waar we voor staan.”

Op 29 november 2023 zal de commissie Bestuur en Middelen het voorstel voor de begrotingswijziging behandelen, waarna de gemeenteraad naar verwachting op 13 december 2023 een besluit zal nemen.

Veelgestelde vragen (FAQ)

1. Waarom is er sprake van een financieel tekort bij gemeenten vanaf 2026?

Antwoord: Het Rijk heeft de ramingen voor de uitvoering van gemeentelijke taken verlaagd, waardoor er vanaf 2026 een financieel tekort ontstaat bij gemeenten in Nederland.

2. Wat betekent dit financiële tekort voor de gemeente Den Helder?

Antwoord: Het financiële tekort heeft gevolgen voor de begroting van de gemeente Den Helder vanaf 2026, waarbij er ook voor de jaren 2026 en 2027 sprake is van een tekort.

3. Wat zijn de maatregelen die de gemeente Den Helder neemt om het tekort om te buigen?

Antwoord: Het college van burgemeester en wethouders heeft een pakket aan maatregelen voorgesteld, bestaande uit bezuinigingen en een inkomstenverhogende maatregel, om het tekort om te buigen naar een positief resultaat en een sluitende begroting in 2027.

4. Hoe zal het tekort voor het jaar 2026 worden gedekt?

Antwoord: Het tekort voor 2026 kan worden gedekt uit de algemene reserve van de gemeente Den Helder.

5. Wat gebeurt er als het voorstel voor de begrotingswijziging wordt goedgekeurd?

Antwoord: Als het voorstel voor de begrotingswijziging wordt goedgekeurd, zal de gemeenteraad van Den Helder op 13 december 2023 een besluit nemen over de voorgestelde maatregelen om het tekort om te buigen naar een sluitende begroting.