Grootschalig onderhoud en vervanging van Kaagbaan op Schiphol

Grootschalig onderhoud en vervanging van Kaagbaan op Schiphol

*EN Uncategorized

TEYLINGEN, 8 februari 2024 – Van 19 februari tot en met 25 april zal de Kaagbaan op Schiphol onderworpen worden aan grootschalige onderhouds- en vervangingswerkzaamheden. Dit is noodzakelijk om belangrijke verbeteringen aan te brengen die buiten de reguliere jaarlijkse onderhoudsbeurten vallen. Tijdens deze periode zal de start- en landingsbaan niet beschikbaar zijn voor vliegverkeer.

Het onderhoud aan de Kaagbaan zal zich voornamelijk richten op de meest gebruikte delen van de baan. Hierbij zal in totaal 86.800 m2 nieuwe asfaltverharding worden aangebracht, waaronder op de Touchdown Zone (het gedeelte waar vliegtuigen voor het eerst contact maken met de baan), de taxibanen en de dienstwegen. Schiphol streeft ernaar om zoveel mogelijk van het oude asfalt te recyclen en opnieuw te gebruiken, zoals vermeld in een persbericht.

Naast het asfalt zal er ook vervangingsonderhoud plaatsvinden aan het beton aan het begin van de Kaagbaan en de LED-armaturen van de vliegveldlichtinstallatie. Bovendien zullen er werkzaamheden worden uitgevoerd aan het baanstation voor elektriciteit, de afvoerleidingen van hemelwater en de waterafvoer in de omliggende grasvelden. Ook projecten in de nabijheid van de Kaagbaan, zoals de aanleg van elektriciteitskabels voor verdere elektrificatie van de luchthaven, zullen worden aangepakt.

Het uitvoeren van deze grootschalige onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan de Kaagbaan benadrukt het belang van het waarborgen van veiligheid en efficiency op Schiphol. Deze tijdelijke sluiting zal ongetwijfeld enige hinder veroorzaken voor vliegreizigers, maar dit is noodzakelijk om de baan in optimale conditie te houden en ervoor te zorgen dat Schiphol een toonaangevende luchthaven blijft.

Veelgestelde vragen:

1. Wat zijn de data van de grootschalige onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan de Kaagbaan?
De werkzaamheden zullen plaatsvinden van 19 februari tot en met 25 april.

2. Waarom is dit onderhoud noodzakelijk?
Het onderhoud is noodzakelijk om belangrijke verbeteringen aan te brengen die buiten de reguliere jaarlijkse onderhoudsbeurten vallen.

3. Zal de start- en landingsbaan tijdens de werkzaamheden beschikbaar zijn voor vliegverkeer?
Nee, tijdens de periode van onderhoud zal de start- en landingsbaan niet beschikbaar zijn voor vliegverkeer.

4. Waar zal het onderhoud zich voornamelijk op richten?
Het onderhoud zal zich voornamelijk richten op de meest gebruikte delen van de baan, waaronder de Touchdown Zone, taxibanen en dienstwegen.

5. Hoeveel vierkante meter nieuwe asfaltverharding zal er worden aangebracht?
In totaal zal er 86.800 m2 nieuwe asfaltverharding worden aangebracht.

6. Zal het oude asfalt worden gerecycled en opnieuw gebruikt?
Ja, Schiphol streeft ernaar om zoveel mogelijk van het oude asfalt te recyclen en opnieuw te gebruiken.

7. Zullen er nog andere werkzaamheden plaatsvinden?
Ja, naast het asfalt zal er vervangingsonderhoud plaatsvinden aan het beton aan het begin van de Kaagbaan en de LED-armaturen van de vliegveldlichtinstallatie. Ook zullen er werkzaamheden worden uitgevoerd aan het baanstation voor elektriciteit, de afvoerleidingen van hemelwater en de waterafvoer in de omliggende grasvelden. Daarnaast worden ook projecten in de nabijheid van de Kaagbaan aangepakt, zoals de aanleg van elektriciteitskabels voor verdere elektrificatie van de luchthaven.

Links naar gerelateerde artikelen:
Schiphol (algemene website van Schiphol)