Google Bard nu met visuele zoekresultaten

Google Bard nu met visuele zoekresultaten

Uncategorized

Google Bard, een AI-chatbot die bedoeld is om gebruikers te helpen bij het brainstormen over ideeën, is nu verbeterd met visuele zoekresultaten. Bard zal afbeeldingen tonen die relevant zijn voor de zoekopdrachten van gebruikers, waardoor het voor hen gemakkelijker wordt om te vinden wat ze zoeken.

Volgens The Keyword zal Bard binnenkort ook de mogelijkheid hebben om afbeeldingen te accepteren als input voor zoekopdrachten. Hierdoor kunnen gebruikers een foto delen en Bard vragen om een grappige tekst te schrijven over de afbeelding. Google Lens wordt gebruikt voor de analyse van afbeeldingen.

Met deze verbetering zal Bard ook handig zijn voor mensen die bepaalde producten willen kopen. Naast een korte beschrijving van het product zal Bard ook een afbeelding bijvoegen, zodat je niets blindelings hoeft te kopen. Voorlopig zal Bard alleen kunnen antwoorden met afbeeldingen, maar binnen enkele weken zal het mogelijk zijn om de AI te starten met behulp van Google Lens.

Volgens Android Police zal Bard ook Adobe Firefly gebruiken om mensen te helpen bij het creëren van een afbeelding op basis van hun ideeën. De nieuwe functies van Bard zullen ook beschikbaar zijn in andere Google-apps zoals Google Workspace, Google Messages en Gmail/Docs export.

Bard is een AI-chatbot die bedoeld is om gebruikers te helpen bij het brainstormen over ideeën. Het is een experimentele functie van Google die wordt aangedreven door een groot taalmodel (LLM), specifiek een lichtgewicht en geoptimaliseerde versie van LaMDA. The Keyword geeft aan dat het model gebaseerd is op Google’s begrip van kwaliteitsinformatie en dat het complementair is aan Google Search.

Hoewel Bard verbeteringen heeft ondergaan, is het niet zonder kritiek. Business Insider meldt dat Google-medewerkers die de chatbot hebben getest, deze “beschamend” en “pathologisch leugenachtig” noemden. Daarnaast heeft Bard ook te maken gehad met een misstap tijdens een demonstratie, waarbij de chatbot een feitelijke fout maakte.

Desalniettemin zal Bard’s verbeterde functies een handig hulpmiddel zijn voor gebruikers die op zoek zijn naar afbeeldingen die relevant zijn voor hun zoekopdrachten.