Hoge beveiligingskosten dwingen politieke partijen tot privéfinanciering

Hoge beveiligingskosten dwingen politieke partijen tot privéfinanciering

Uncategorized

Politieke partij Forum voor Democratie heeft bijna een ton ingezameld om privébeveiliging te betalen voor hun Tweede Kamerfractie. Uit een onderzoek van BNR blijkt dat andere politieke partijen ook uit eigen zak betalen om hun mensen te beschermen. De kosten voor beveiliging bij FVD zijn sterk gestegen, wat ertoe heeft geleid dat de partij financiële steun heeft gevraagd aan sympathisanten. Ze willen graag dat beveiligingskosten gedeclareerd kunnen worden en pleiten voor een vouchersysteem waarbij de overheid betaalt voor particuliere beveiliging.

BNR heeft ook aan andere politieke partijen gevraagd of ze weleens geld uit eigen kas, donaties of privégeld van politici hebben gebruikt voor persoonsbeveiliging. Drie partijen, ChristenUnie, JA21 en BVNL, hebben bevestigd dat ze dat doen. Alleen de SGP geeft aan nooit eigen geld uit te geven aan persoonsbeveiliging. Andere partijen wilden geen vragen beantwoorden over de financiering van beveiliging.

De toename van privébeveiliging baart experts zorgen, omdat dit kan leiden tot een ongelijke toegang tot de politieke arena. Politici met veel geld en een groot netwerk zullen zich dan vrijer kunnen bewegen dan anderen. Dit is problematisch voor de democratie, volgens Liza Mügge, politicoloog aan de Universiteit van Amsterdam. Mariken van der Velden, docent aan de Vrije Universiteit, waarschuwt dat als alleen rijke partijen beveiliging kunnen betalen, het publieke debat wordt geschaad.

FAQ

1. Waarom betalen politieke partijen voor privébeveiliging?

Politieke partijen betalen voor privébeveiliging omdat de kosten van beveiliging de afgelopen jaren zijn gestegen. Dit komt onder meer door bedreigingen aan het adres van politici. Sommige partijen willen deze kosten kunnen declareren en pleiten voor een vouchersysteem waarbij de overheid betaalt voor particuliere beveiliging.

2. Welke partijen betalen voor privébeveiliging?

Naast Forum voor Democratie betalen ook ChristenUnie, JA21 en BVNL uit eigen zak voor persoonsbeveiliging. Alleen de SGP geeft aan nooit eigen geld uit te geven aan beveiliging.

3. Waarom baart de toename van privébeveiliging experts zorgen?

Experts maken zich zorgen omdat privébeveiliging kan leiden tot een ongelijke toegang tot de politieke arena. Politici met veel geld en een groot netwerk zullen zich vrijer kunnen bewegen dan anderen, wat problematisch is voor de democratie. Het kan ook het publieke debat schaden als alleen rijke partijen beveiliging kunnen betalen.

Disclaimer: Dit artikel is gebaseerd op het nieuwsartikel “Politieke partijen dokken privébeveiliging” gepubliceerd op BNR. Deze bron wordt alleen vermeld ter illustratie en bevat mogelijk niet alle details en informatie over het onderwerp.