Een ChatGPT-webapplicatie maken met JavaScript en React

Een ChatGPT-webapplicatie maken met JavaScript en React

Uncategorized

ChatGPT is een geavanceerd taalmodel dat is ontwikkeld door OpenAI. Het is getraind op een enorme hoeveelheid tekst en kan worden gebruikt om interactieve conversaties te voeren. In dit artikel zullen we bespreken hoe je een ChatGPT-webapplicatie kunt maken met behulp van JavaScript en React.

Wat heb je nodig?

Om te beginnen met het maken van een ChatGPT-webapplicatie, heb je een paar dingen nodig:

  • OpenAI API-toegang: Je moet toegang hebben tot de OpenAI API om ChatGPT te kunnen gebruiken. Je kunt je aanmelden voor een API-sleutel op de OpenAI-website.
  • JavaScript en React: Je moet bekend zijn met JavaScript en React om de webapplicatie te kunnen ontwikkelen.
  • ChatGPT-pakket: Je hebt het ChatGPT-pakket nodig, dat beschikbaar is via npm. Dit pakket bevat de nodige functies en hulpmiddelen om met ChatGPT te communiceren.

Het opzetten van het project

Om te beginnen, maak je een nieuw React-project met behulp van Create React App. Open je terminal en voer het volgende commando uit:

npx create-react-app chatgpt-webapp

Wacht tot het project is aangemaakt en navigeer vervolgens naar de projectmap:

cd chatgpt-webapp

Installeer nu het ChatGPT-pakket met behulp van npm:

npm install chatgpt

De installatie kan even duren, afhankelijk van je internetverbinding. Zodra het is voltooid, ben je klaar om aan de slag te gaan met het bouwen van de webapplicatie.

Het maken van de ChatGPT-component

Maak een nieuw bestand genaamd ChatGPT.js in de src-map van je project. Dit bestand zal de ChatGPT-component bevatten. Voeg de volgende code toe aan ChatGPT.js:


import React, { useState, useEffect } from 'react';
import { create, User, Message } from 'chatgpt';

const ChatGPT = () => {
const [messages, setMessages] = useState([]);

useEffect(() => {
const initializeChatGPT = async () => {
const user = new User('User');
const chatGPT = create();
const initialMessage = new Message({ role: user, content: 'Hallo' });
const response = await chatGPT.sendMessage(initialMessage);
setMessages([initialMessage, response]);
};

initializeChatGPT();
}, []);

const handleSendMessage = async (content) => {
const user = new User('User');
const message = new Message({ role: user, content });
const response = await chatGPT.sendMessage(message);
setMessages([...messages, message, response]);
};

return (

{messages.map((message, index) => (

{message.content}

))}

{
if (event.key === 'Enter') {
handleSendMessage(event.target.value);
event.target.value = '';
}
}}
/>

);
};

export default ChatGPT;

In deze code hebben we de ChatGPT-component gemaakt met behulp van React Hooks. We gebruiken de useState-hook om een array van berichten bij te houden en de useEffect-hook om ChatGPT te initialiseren wanneer de component wordt geladen.

De handleSendMessage-functie wordt aangeroepen wanneer de gebruiker op Enter drukt in het invoerveld. Deze functie maakt een nieuw bericht aan en stuurt het naar ChatGPT met behulp van de sendMessage-functie. Vervolgens wordt het bericht samen met het antwoord toegevoegd aan de array van berichten.

De rendermethode van de component bevat een berichtcontainer waarin alle berichten worden weergegeven. Elk bericht wordt weergegeven als een div-element met de juiste rol (gebruiker of ChatGPT) en inhoud. Onder de berichtcontainer hebben we een invoerveld waarin de gebruiker een nieuw bericht kan typen.

Het integreren van de ChatGPT-component

Open het App.js-bestand in de src-map van je project en vervang de bestaande code door de volgende code:


import React from 'react';
import ChatGPT from './ChatGPT';

const App = () => {
return (

ChatGPT-webapplicatie

);
};

export default App;

In deze code importeren we de ChatGPT-component en voegen we deze toe aan de rendermethode van de App-component. We hebben ook een h1-element toegevoegd met de titel van de webapplicatie.

Het uitvoeren van de webapplicatie

Je kunt de webapplicatie nu uitvoeren door het volgende commando in je terminal in te voeren:

npm start

Wacht tot de ontwikkelingsserver is gestart en open vervolgens je webbrowser. Ga naar http://localhost:3000 en je zou de ChatGPT-webapplicatie moeten zien met een invoerveld om berichten te typen.

Je kunt nu beginnen met het typen van berichten en ChatGPT zal reageren met antwoorden op basis van de getrainde tekst. Je kunt de ChatGPT-component verder aanpassen en stylen om aan je eigen behoeften te voldoen.

Conclusie

In dit artikel hebben we besproken hoe je een ChatGPT-webapplicatie kunt maken met behulp van JavaScript en React. We hebben de stappen doorgenomen om het project op te zetten, de ChatGPT-component te maken en deze te integreren in een React-applicatie. Nu kun je je eigen interactieve chatbot bouwen met behulp van ChatGPT en je creativiteit de vrije loop laten!