De belofte van het gebruik van maanbodemvoedingsstoffen voor landbouw op de maan door astronauten

Uncategorized

Het menselijke avontuur op de maan is lang een doel geweest en met de recente technologische vooruitgang is het nu een realiteit. De kwestie van duurzaamheid is een van de belangrijkste obstakels voor langdurige maanmissies. Hoe zouden astronauten overleven in een barre maanomgeving met schaarse voorraden? Het verbouwen van voedsel op de maan is een oplossing die is voorgesteld, en recente vorderingen bij het verwerken van maangrond vormen een mogelijke route om dit doel te bereiken.


Om kunstmest te maken voor groeiende planten, werken de European Space Agency (ESA) en het Noorse maanlandbouwbedrijf Solsys Mining samen aan een project. Dit is een cruciale stap in het vestigen van een duurzame aanwezigheid op de maan, omdat het astronauten toegang geeft tot de voedingsstoffen die in de regoliet van de maan worden gevonden en de mogelijkheid om lokale hulpbronnen te gebruiken en planten te laten groeien.


In de eerste studies is bewezen dat planten kunnen gedijen in maangrond. Helaas heeft de regoliet van de maan een tekort aan specifieke hoeveelheden stikstofverbindingen. Deze stikstofverbindingen zijn nodig voor plantengroei en worden dan stevig samengeperst als ze nat zijn, waardoor het voor planten een uitdaging wordt om zich te vestigen en te gedijen. Door een techniek te bedenken voor het kweken van planten in voedselrijk water, hebben wetenschappers de beperkingen van grondgebonden landbouw overwonnen. Dit zal worden gedaan door cruciale mineralen uit de regoliet te halen en hydrocultuurmethoden toe te passen.


Door hun wortels te voeden met voedselrijk water, kunnen op hydrocultuur gekweekte planten worden gekweekt zonder het gebruik van aarde. De wetenschappers creëerden een methode om de goede mineralen van de slechte in de regoliet te scheiden. Om waardevolle minerale voedingsstoffen uit de regoliet te extraheren en te verwerken, zou het door een sorteerder worden gehaald. Na verwerking worden de mineralen opgelost in water. Later zouden ze in een hydrocultuurkas worden gevoerd waar planten verticaal op het maanoppervlak zouden worden gekweekt.


Door gebruik te maken van gerepliceerde regoliet uit de hooglanden van de maan als bron van voedingsstoffen, heeft het team van Solsys Mining al succes gehad met het verbouwen van bonen. Dit vertegenwoordigt een belangrijke ontwikkeling omdat het de mogelijkheid vergroot om permanente menselijke bewoning op de maan in stand te houden. Met meer onderzoek zou het mogelijk kunnen zijn om verschillende gewassen op de maan te verbouwen. Dit zou de noodzaak van bevoorradingsmissies vanaf de aarde elimineren en astronauten een betrouwbare bron van voedsel geven.


Om een uitgebreide verkenning van de maan uit te voeren, moet er een blijvende voet aan de grond komen op het oppervlak. Astronauten kunnen gewassen ontwikkelen en overleven in de barre maanomgeving door lokale hulpbronnen te gebruiken en toegang te krijgen tot voedingsstoffen die in de maanregoliet worden gevonden. Het huidige werk dient als een proof of concept waarbij gebruik wordt gemaakt van direct beschikbare maanregolietsimulanten, waarmee het pad wordt geëffend voor verder, diepgaander onderzoek in de toekomst.