Belangrijkste ontdekkingen en bevindingen van Perseverance’s tweejarige reis op Mars

Uncategorized

In de loop van zijn bijna twee jaar durende verkenning heeft NASA’s Perseverance-rover verschillende belangrijke ontdekkingen en bevindingen gedaan. De meest recente en belangrijke prestatie van de rover was de oprichting van de allereerste opslagfaciliteit voor bodemmonsters van Mars. Het depot, gelegen in het Three Forks-gebied van Jezero Crater, heeft 10 monsterbuizen. Ze vertegenwoordigen verschillende geologische kenmerken van Mars.


Om ervoor te zorgen dat de buizen in de toekomst veilig zouden worden teruggevonden door de NASA-ESA Mars Sample Return-missie, moest het depot worden gebouwd met nauwgezette planning en navigatie. De monsters blijven op het oppervlak van Mars als reservekopieën van een set die door Perseverance aan boord wordt gehouden. De levering van monsters aan een lander voor het ophalen van monsters, als onderdeel van de inspanning om terug te keren naar de aarde, zal voornamelijk via deze aanpak plaatsvinden. Het depot dient als essentiële back-up voor het geval Perseverance de monsters om welke reden dan ook niet kan vervoeren.


De monsters die in het depot zijn opgeslagen, zullen naar verwachting een fantastische dwarsdoorsnede geven van de geologische gebeurtenissen die plaatsvonden in Jezero kort na de vorming van de krater, ongeveer vier miljard jaar geleden. De sedimentaire en stollingsgesteentekernen zullen helpen bij de kennis van het verleden van Mars. Dit zou mogelijk informatie kunnen opleveren over het oude microbiële leven. De sedimentaire gesteenten zijn van bijzonder belang omdat ze sporen van prehistorische biologie kunnen bevatten.


Perseverance heeft in paren gesteentemonsters verzameld als onderdeel van zijn onderzoekscampagne. Deze rotsen zijn door missiewetenschappers geclassificeerd als ‘wetenschappelijk significant’. Elk koppel heeft nu één monster in het zorgvuldig georganiseerde depot en de andere helft in Perseverance. Ook liet de rover een luchtmonster en een “getuigenbuis” achter. Ze worden gebruikt om te controleren of monsters die worden verzameld mogelijk besmet zijn met stoffen die de rover van de aarde heeft meegebracht.


Perseverance is momenteel bezig met de overgang naar de volgende fase van haar missie. De “Curvilinear Unit” is de locatie van een nieuwe wetenschappelijke campagne. Het is een Mars-zandbank gemaakt van slib die vele jaren geleden in een bocht in een van de instromende riviergeulen van de Jezero-krater werd afgezet. Het wetenschappelijke team is optimistisch dat de Curvilinear Unit een fantastische locatie zal zijn om te zoeken naar intrigerende ontsluitingen van zandsteen en zelfs moddersteen, en om de geologische processen te observeren die plaatsvinden buiten de fysieke grenzen van de krater.


De lancering van de kleine Mars-helikopter genaamd Ingenuity, het eerste voertuig dat zelfstandig op een andere planeet vloog, was een van de beste prestaties van Perseverance. Ingenuity bevindt zich nog steeds in de operationele demofase na het beëindigen van zijn eerste 30-daagse technologiedemonstratievlucht.


De twee jaar die Perseverance op Mars heeft doorgebracht, hebben al belangrijke lessen opgeleverd. Een belangrijke prestatie voor activiteiten op een andere planeet is de oprichting van het allereerste opslagdepot voor bodemmonsters van Mars. De monsters die in het depot worden bewaard, zullen licht werpen op het geologische verleden van Mars. Buiten de grenzen van de Jezero-krater zal de voortdurende missie van de rover in het Curvilinear Unit-gebied naar verwachting nog meer fascinerende ontsluitingen en geologische processen opgraven. De missie van Perseverance motiveert en bevordert nog steeds onze kennis van Mars.