Asteroïde ervaart gewichtsvermindering van 1 miljoen kilogram na inslag met DART-ruimtevaartuig

Uncategorized

Asteroïde Dimorphos, die in een baan rond de grotere asteroïde Didymos draait, werd in september 2022 met succes omgeleid. Dit werd gedaan door NASA’s Double Asteroid Redirection Test (DART) -missie. Deze prestatie was echt geweldig. De baan van Dimorphos werd gewijzigd en werd 33 minuten sneller. Het was het resultaat van de botsing met het DART-ruimtevaartuig, dat ongeveer zo groot was als een golfkar. De botsing diende als een belangrijke test voor de verdediging van de planeet. Dit komt omdat het aantoonde dat, als een gevaarlijke asteroïde ooit naar de aarde zou reizen, een missie om erop te botsen hem waarschijnlijk van de planeet zou kunnen afleiden.


Om beter te begrijpen hoe het DART-ruimtevaartuig Dimorphos beïnvloedde, hebben onderzoekers de botsing en de nasleep ervan onderzocht. Vijf artikelen in het tijdschrift Nature bevatten de bevindingen van hun onderzoek. Een team van onderzoekers koppelde informatie over de route van het ruimtevaartuig aan beelden van het oppervlak van de asteroïde vlak voor de inslag. Wetenschappers ontdekten dat een van de zonnepanelen van het ruimtevaartuig het eerste onderdeel was dat contact maakte met Dimorphos. De zonnepanelen van het ruimtevaartuig botsten tegen een rotsblok van 6,5 meter breed. Een paar microseconden later sloeg het hoofdlichaam van het ruimtevaartuig in het rotsachtige terrein nabij het rotsblok en viel uiteen.


Van de massa van 4,3 miljard kilogram van Dimorphos heeft de inslag minstens een miljoen kilo rots verplaatst. Tienduizenden kilometers puin vormden een staart achter de asteroïde. Veel telescopen observeerden de verandering en evolutie van de staart gedurende de daaropvolgende weken als gevolg van de zonnestralen. Zelfs een tweede staart werd gezien door de Hubble-ruimtetelescoop, maar die verdween 18 dagen na de botsing.


Dimorphos is 151 meter breed en vormt geen bedreiging voor de aarde. Met de DART-missie wilde NASA de baan van Dimorphos aanpassen. De aanpassing zou voldoende zijn voor wetenschappers om de veranderingen op te merken. Deze veranderingen zouden worden opgemerkt door de helderheid van het paar in de loop van de tijd te volgen met telescopen op de grond. Foto’s gemaakt door DART op 26 september 2022, toen het Dimorphos naderde, lieten zien dat de asteroïde leek op een ei bedekt met kiezels. Het lijkt een losse hoop puin te zijn die door de zwaartekracht bij elkaar wordt gehouden. Ook heeft de impact van DART er waarschijnlijk voor gezorgd dat het oppervlak dramatisch brak.


De prestatie van de DART-missie toont aan dat mensen over de technologie beschikken om potentieel schadelijke asteroïden van de aarde weg te sturen. Dit vertegenwoordigt een substantiële vooruitgang in planetaire verdediging. Het biedt ook nuttige gegevens voor geplande asteroïde verdedigingsmissies. Dergelijke missies omvatten de missie Asteroid Impact Deflection Assessment (AIDA). Deze missie omvat samenwerking tussen NASA en de European Space Agency.


De DART-missie is over het algemeen een doorslaand succes geweest. Ook zal de informatie die is verzameld van de botsing met Dimorphos cruciaal zijn voor verdere studie en ontwikkeling van planetaire verdediging. Hoewel de missie een test was, heeft het de effectiviteit van onze ruimtetechnologieën aangetoond. Bovendien heeft het ons vermogen bewezen om onze wereld te beschermen tegen mogelijke asteroïdebotsingen.