AI-bedrijven reageren op rechtszaak over auteursrechtinbreuk door kunstenaars

AI-bedrijven reageren op rechtszaak over auteursrechtinbreuk door kunstenaars

Uncategorized

Het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) bij het genereren van content heeft een nieuw debat geopend over hoe auteursrechtwetten van toepassing zullen zijn op dergelijke content. Onlangs hebben drie AI-bedrijven – Stability AI, Midjourney en DeviantArt – gereageerd op een rechtszaak die tegen hen is aangespannen door de kunstenaars Sarah Andersen, Kelly McKernan en Karla Ortiz, die de bedrijven beschuldigen van uitgebreide inbreuk op het auteursrecht. De kunstenaars beweerden dat de AI-bedrijven hun werk in generatieve AI-systemen gebruikten zonder de juiste toestemming, wat resulteerde in AI-gegenereerde beelden die inbreuk maakten op hun rechten.

De AI-bedrijven dienden verzoekschriften in bij een federale rechtbank in San Francisco om de voorgestelde class-action rechtszaak te laten seponeren. Ze argumenteerden dat de AI-gegenereerde beelden niet vergelijkbaar waren met het werk van de kunstenaars en dat de rechtszaak geen specifieke informatie bevatte over de vermeend misbruikte foto’s. Stability AI, een AI-bedrijf dat werkt met deep learning, tekst-naar-beeldmodellen, beweerde in hun verzoek dat de kunstenaars “niet één vermeende inbreukmakende uitvoerbeeld kunnen identificeren, laat staan ​​een die wezenlijk vergelijkbaar is met een van hun auteursrechtelijk beschermde werken.” Midjourney, een AI-bedrijf dat afbeeldingen genereert op basis van natuurlijke taalbeschrijvingen, zei dat de rechtszaak ook geen “enkel werk van enige eiser identificeert” dat het “verondersteld zou hebben gebruikt als trainingsgegevens.”

DeviantArt, een online gemeenschap voor kunstenaars die een service aanbiedt waarmee gebruikers afbeeldingen kunnen genereren met behulp van het Stable Diffusion-systeem van Stability AI, ondersteunde dezelfde argumenten als Stability AI. Bovendien beweerde het dat het niet verantwoordelijk was voor enig vermeend wangedrag door de AI-bedrijven.

De zaak roept belangrijke vragen op over hoe auteursrechtprincipes zoals auteurschap, inbreuk en fair use van toepassing zullen zijn op content die is gemaakt of gebruikt door AI. Generatieve AI-computerprogramma’s zoals het Stable Diffusion-programma van Stability AI en het gelijknamige programma van Midjourney kunnen nieuwe afbeeldingen, teksten en andere inhoud of uitvoer genereren als reactie op de tekstuele prompts of input van een gebruiker. Deze generatieve AI-programma’s worden deels getraind om dergelijk werk te genereren door ze bloot te stellen aan grote hoeveelheden bestaand werk zoals schrijven, foto’s, schilderijen en andere kunstwerken.

Er bestaat een mogelijkheid dat AI-programma’s inbreuk maken op auteursrecht door uitvoer te genereren die lijkt op bestaand werk. In overeenstemming met de jurisprudentie van de Verenigde Staten kunnen auteursrechthouders vaststellen dat de uitvoer die wordt geproduceerd door een AI-programma inbreuk maakt op hun auteursrecht als het programma toegang had tot hun werk en de resulterende uitvoer als “wezenlijk vergelijkbaar” wordt beschouwd. Het bepalen of AI-gegenereerde werken wezenlijk vergelijkbaar zijn met bestaand werk, is echter niet altijd eenvoudig.

De zaak benadrukt ook het belang van het vaststellen van duidelijke richtlijnen voor auteursrecht in AI-gegenereerde content. Naarmate AI geavanceerder wordt, is het waarschijnlijk dat er meer auteursrechtelijke geschillen zullen ontstaan, en het is essentieel dat wetten en richtlijnen gelijke tred houden met technologische ontwikkelingen. Het probleem is bijzonder complex omdat AI-gegenereerde content de grenzen tussen menselijk en machinaal auteurschap vervaagt.

Concluderend roept de reactie van de AI-bedrijven belangrijke vragen op over de toepassing van auteursrechtwetten op content die is gemaakt of gebruikt door AI. De zaak benadrukt de behoefte aan duidelijkere richtlijnen en wetten met betrekking tot auteurschap, inbreuk en fair use in AI-gegenereerde content, evenals het belang van het bijhouden van technologische ontwikkelingen. Naarmate AI zich blijft ontwikkelen, is het waarschijnlijk dat we meer geschillen zullen zien die verband houden met auteursrechtinbreuk in AI-gegenereerde content, en het is essentieel dat we effectieve manieren vinden om deze kwesties aan te pakken.