Kategorier
Sin categoría

Domstol förlänger blockeringen av lag om barns tillgång till sociala medier i Ohio

En federal domare i Ohio har förlängt blockeringen av genomförandet av en ny lag som begränsar barns tillgång till sociala medier. Domaren Algenon Marbley från USA:s distriktsdomstol har utfärdat en interimistisk domstolsorder som hindrar lagen från att träda i kraft medan ett fall inlämnat av NetChoice behandlas i domstol.

Stämningen som lämnats in av NetChoice hävdar att lagen överträder yttrandefrihetsrättigheterna som garanteras av första tillägget. Domare Marbley stödde detta argument och konstaterade att det inte finns några bevis för att delstaten är emot innehåll som kan vara av intresse för barn, såsom tecknade serier.

Den berörda lagen kräver att sociala medieplattformar ska få formellt medgivande från föräldrarna innan ett barn under 16 år kan skapa ett konto på sociala medier. NetChoice anser dock att denna lag ”kränker konstitutionella rättigheter” och ”tar ifrån föräldrarnas myndighet”.

Detta är inte första gången som NetChoice vidtar rättsliga åtgärder mot en sådan lag. Tidigare har de lämnat in liknande stämningar i Kalifornien och Arkansas och fått domslut till sin fördel i båda fallen.

Guvernören Mike DeWine och viceguvernören Jon Husted uttryckte sin besvikelse över domstolens beslut. Båda argumenterade för att det finns överväldigande bevis för att sociala medier har en negativ effekt på minderårigas mental hälsa, men domare Marbley framhöll att Ohios lag inte tar itu med de specifika faror som kan uppstå vid användning av sociala medier.

Detta domstolsbeslut belyser vikten av att balansera föräldrars konstitutionella rättigheter och skyddet av barn i den digitala världen. Det är tydligt att det behövs mer specifik och fokuserad lagstiftning för att hantera de aktuella utmaningarna med sociala medier och garantera barns säkerhet och välbefinnande online.

En blockering har utökats för en ny lag i Ohio som begränsar barns tillgång till sociala medier. Domaren Algenon Marbley från USA:s distriktsdomstol utfärdade en interimistisk domstolsorder som hindrar att lagen träder i kraft medan NetChoices fall hanteras i domstolarna.

Stämningen hävdar att denna lag bryter mot yttrandefrihetsrättigheterna skyddade av första tillägget. Domaren Marbley stödde detta argument genom att påstå att det inte finns några bevis för att delstaten är emot innehåll som kan vara av intresse för barn, såsom tecknade serier.

Lagen kräver att sociala medieplattformar måste få formellt medgivande från föräldrarna innan ett barn under 16 år kan skapa ett konto på sociala medier. NetChoice anser dock att denna lag kränker konstitutionella rättigheter och tar ifrån föräldrarna sin myndighet.

NetChoice har tidigare lämnat in liknande stämningar i Kalifornien och Arkansas och fått domslut till sin fördel.

Guvernör Mike DeWine och viceguvernör Jon Husted uttryckte sin besvikelse över domstolens beslut. De argumenterade för att det finns överväldigande bevis för att sociala medier har en negativ effekt på minderårigas psykiska hälsa, men domare Marbley poängterade att Ohios lag inte behandlar de specifika faror som kan uppstå vid användning av sociala medier.

Detta beslut lyfter fram vikten av att balansera föräldrars konstitutionella rättigheter och skyddet av barn i den digitala världen. Mer specifik och fokuserad lagstiftning behövs för att möta de aktuella utmaningarna med sociala medier och säkerställa barns säkerhet och välbefinnande online.

Definieringar:
– Blockering: En rättslig bestämmelse som begränsar eller kontrollerar åtgärder eller åtkomst till vissa aktiviteter.
– NetChoice: En organisation som verkar för skydd av rättigheter online och yttrandefrihet på internet.
– Första tillägget: Den amerikanska grundlagsändringen som skyddar yttrandefriheten, bland andra rättigheter.

Föreslagna länkar:
– NetChoice: Officiell webbplats för NetChoice, där du kan få mer information om organisationen och deras rättsliga åtgärder.
– ACLU: American Civil Liberties Union, en organisation som försvarar och skyddar medborgarnas grundläggande rättigheter i USA.