Kategórie
Sin categoría

Title: Zmeny v cenách platobných kariet ohrozujú podnikanie v New YorkuZmeny v cenách platobných kariet postihujú podniky v New Yorku

Nový štátny zákon, ktorý vstúpil do platnosti v nedeľu, mení pravidlá pre newyorské podniky týkajúce sa spôsobu zobrazovania cien nákupov platobnými kartami zákazníkom. Podľa kancelárie guvernérky Kathy Hochul zákon vyžaduje, aby podniky zobrazovali celkové ceny tovarov alebo služieb, vrátane príplatkov za platobné karty, predtým než zákazníci zaplatia. Podniky tiež môžu zobraziť dvojúrovňovú cenovú možnosť, ak ponúkajú zľavu za hotovosť. V takom prípade môžu podniky zobraziť cenu s platobnou kartou spolu s cenou za použitie hotovosti.

Nový zákon vyžaduje, aby podniky zobrazovali skutočné ceny s platobnými kartami každého predávaného tovaru alebo poskytovanej služby. Podniky tiež môžu použiť jednu cenu pre hotovosť aj platobné karty a zobraziť ju. Cieľom je, aby zákazníci vždy videli najvyššiu cenu, ktorú zaplatia, a nie nižšiu cenu, ktorá by sa mohla následne zvýšiť poplatkom za použitie karty.

Podľa kancelárie Hochul nový zákon obmedzuje príplatky za platobné karty na sumu, ktorú účtujú spoločnosti poskytujúce platobné karty. Nový zákon však neplatí pre debetné karty.

Cieľom zákona je zabezpečiť transparentnosť a ochranu spotrebiteľov v New Yorku tým, že sa vždy zobrazia celkové ceny nákupov platobnými kartami. Keď budú zákazníci vedieť, koľko dokonale zaplatia, budú môcť riadne rozpočtovať a dôverovať tomu, že nebudú príjemne prekvapení nečakanými poplatkami.

Aj keď niektorí majitelia malých podnikov vyjadrili obavy z týchto zmien a ďalšej práce spojenej s dodržiavaním nového zákona, hlavným cieľom je zaistiť, aby boli zákazníci informovaní a chránení pri nákupe na platobnú kartu.

Túto opatrenie má posilniť dôveru medzi podnikmi a komunitami, pretože zákazníci budú môcť rozhodovať na základe informácií o svojich nákupoch a vyhnúť sa nepríjemným prekvapeniam pri platení.

Často kladené otázky (FAQs):

1. Aký je cieľ nového štátneho zákona v New Yorku týkajúceho sa cien nákupov kartou?
Cieľom nového štátneho zákona v New Yorku je zaistiť, aby podniky zobrazovali celkové ceny tovarov alebo služieb, vrátane príplatkov za platobné karty, predtým než zákazníci zaplatia.

2. Môžu podniky zobraziť dvojúrovňovú cenovú možnosť?
Áno, podniky môžu zobraziť dvojúrovňovú cenovú možnosť, ak ponúkajú zľavu za hotovosť. V takom prípade môžu podniky zobraziť cenu s platobnou kartou spolu s cenou za použitie hotovosti.

3. Čo by mali podniky zobrazovať podľa nového zákona?
Nový zákon vyžaduje, aby podniky zobrazovali skutočné ceny s platobnými kartami každého predávaného tovaru alebo poskytovanej služby. Môžu tiež použiť jednu cenu pre hotovosť aj platobné karty a zobraziť ju.

4. Aký je cieľ zobrazovať zákazníkom najvyššiu cenu, ktorú budú platiť?
Cieľom je, aby zákazníci vždy videli najvyššiu cenu, ktorú zaplatia, a nie nižšiu cenu, ktorá by sa mohla následne zvýšiť poplatkom za použitie karty.

5. Platí nový zákon pre debetné karty?
Nie, nový zákon neplatí pre debetné karty.

6. Aké sú obmedzenia príplatkov za platobné karty?
Zákon obmedzuje príplatky za platobné karty na sumu, ktorú účtujú spoločnosti poskytujúce platobné karty.

7. Aký je konečný zámer tejto opatrenia?
Cieľom opatrenia je zabezpečiť transparentnosť a ochranu spotrebiteľov v New Yorku tým, že sa vždy zobrazia celkové ceny nákupov platobnými kartami, čo umožní zákazníkom riadne rozpočtovať a vyhnúť sa nepríjemným poplatkom.

Navrhované súvisiace odkazy:
– Oficiálna webová stránka guvernérky Kathy Hochul
– Oficiálna webová stránka mesta New York