Kabinet wil minimumloon niet plots naar 14 euro per uur verhogen

Nieuws

Dat de EU-landen en het Europees Parlement nieuwe afspraken hebben gemaakt rond het minimumloon, betekent niet dat dat in Nederland plots naar 14 euro per uur gaat, zoals de vakbonden willen. Lidstaten blijven zelf over de hoogte van het minimumloon gaan, zegt minister Karien van Gennip (Sociale Zaken) dinsdag in reactie op het akkoord.

EU-landen moeten voortaan nagaan of hun minimumloon niet achteropraakt bij bijvoorbeeld de andere lonen, hebben onderhandelaars dinsdag afgesproken. De nieuwe regels verwijzen ook naar internationale maatstaven. Die zouden voor Nederland betekenen dat het minimumloon naar 14 euro per uur moet gaan.

Die maatstaven zijn niet dwingend. Dan zou het vaststellen van het minimumloon immers niet langer aan de lidstaten zelf zijn, zoals de verdragen voorschrijven. EU-landen kunnen de hoogte van het minimumloon daarom ook afzetten tegen bijvoorbeeld het nettoloon, de armoedegrens of andere nationale referentiewaarden.

Minister Van Gennip vindt het “goed om mee te geven dat lidstaten zelf de bevoegdheid houden om keuzes te maken over de hoogte”. Ze wijst er verder op dat het kabinet al heeft aangekondigd het minimumloon vanaf volgend jaar stapsgewijs met 7,5 procent te verhogen.