Kategorijas
Sin categoría

Jaunais likums Ņujorkā ļauj piemērot papildus maksu kredītkartēm

Jauns valsts likums, kas legalizē papildus maksas piemērošanu kredītkartēm, stājās spēkā svētdien, ļaujot uzņēmuma īpašniekiem piemērot nelielu maksu klientiem, kuri izvēlas maksāt ar kredītkarti pie reģistra. šis jaunais likums ierobežo recidīvus kredītkartēm līdz summām, ko kredītkaru kompānijas piemēro uzņēmumiem. Uzņēmumiem būs jāiekļauj papildus maksa norādītajā cenā, lai gan viņi var arī atsevišķi norādīt “skaidra nauda” cenu. Turklāt uzņēmumi varēs piemērot visiem “kredītkartes cenu”, ļaujot piemērot papildus maksu par kredītkartēm klientiem, kas izmanto citus maksāšanas veidus.

Iepriekšējais likums pilnībā aizliedza kredītkaršu uzlāžu piemērošanu, lai gan uzņēmuma īpašniekiem bija atļauts piedāvāt atlaidi tiem klientiem, kuri maksāja skaidrā naudā. Gubernatore Keti Hokula šo likumdošanu iesniedza un to parakstīja decembrī kā “caurspīdīguma” pasākumu, kas “precizētu” likumu attiecībā uz kredītkartes komisijām.

“Grozījumi likumdošanā nodrošinās, ka nekad nevajadzētu saskarties ar apslēptiem izdevumiem kredītkartēs, un šis likums garantēs, ka cilvēki var paļauties uz to, ka viņu pirkumi neradīs pārsteidzīgas papildus izmaksas,” paziņoja Gubernatore Hokula paziņojumā. “Caurspīdība ir būtiska uzticēšanās celšanai starp uzņēmumiem un kopienām, un tagad klienti būs pilnvaroti plānot izdevumus atbilstoši.”

Likums arī samazina sodus uzņēmuma īpašniekiem, kuri pārkāpj noteikumus. Agrākā likuma pārkāpumi tika uzskatīti par maznodrošinātiem noziegumiem, par kuriem tika piemērota $500 naudas sods, viena gada ieslodzījums vai abas šīs soda formas. Jaunais likums nekādi negūstina pārkāpumus, bet noteic $500 civiltiesisku sodu par katru nelikumīgu maksu.

Svarīgi atzīmēt, ka šis jaunais likums neattiecas uz debetkartēm.

Bieži uzdotie jautājumi (BUJ) par jauno likumu par kredītkaršu recidīviem:

1. Ko ļauj jaunais valsts likums par kredītkaršu uzlādēm?
Jaunais likums ļauj uzņēmuma īpašniekiem piemērot nelielu maksu klientiem, kuri maksā ar kredītkarti pie reģistra.

2. Cik daudz uzņēmumi drīkst pieprasīt par kredītkaršu uzlādēm?
Kredītkaršu uzlādes ir ierobežotas ar summu, ko kredītkaru kompānijas piemēro uzņēmumiem.

3. Kā uzņēmumiem jāiekļauj papildus maksa norādītajā cenā?
Uzņēmumiem ir pienākums iekļaut papildus maksu norādītajā cenā, lai gan viņi var arī atsevišķi norādīt “skaidra nauda” cenu.

4. Kādas citas opcijas ir uzņēmumiem, lai piemērotu klientiem papildus maksu par kredītkartēm?
Uzņēmumi var izvēlēties visiem piemērot “kredītkartes cenu”, ļaujot tiem piemērot papildus maksu par kredītkartēm klientiem, kuri izmanto citus maksāšanas veidus.

5. Kādas svarīgas izmaiņas atnes šis jaunais likums saistībā ar iepriekšējo likumdošanu?
Iepriekš pilnībā bija aizliegta kredītkaršu uzlāžu piemērošana, bet uzņēmuma īpašniekiem bija atļauts piedāvāt atlaidi tiem klientiem, kuri maksā skaidrā naudā. Ar jauno likumu tiek legalizētas kredītkaršu uzlādes.

6. Kas iesniedza šo likumdošanu un kāds bija tās mērķis?
Gubernatore Keti Hokula izvirzīja šo likumdošanu kā “caurspīdības” pasākumu, kas “precizētu” likumu attiecībā uz kredītkartes komisijām.

7. Kādas ir sodslikums pārkāpumos saistībā ar jauno likumu?
Jaunais likums samazina sodus uzņēmuma īpašniekiem, kuri pārkāpj noteikumus. Pārkāpumi tagad tiek uzskatīti par $500 civiltiesisku sodu par katru nelikumīgu maksu, nevis par kriminālpārkāpumu.

8. Vai šis likums attiecas arī uz debetkartēm?
Nē, šis jaunais likums neattiecas uz debetkartēm.

Lai iegūtu vairāk informācijas par jauno likumu par kredītkaršu uzlādēm, varat apmeklēt valsts oficiālo vietni ny.gov.

Svarīgi atcerēties, ka šis atbildes sniegums balstās uz informāciju, kas sniegta rakstā, tāpēc vienmēr ir ieteicams konsultēties ar papildu avotiem, lai iegūtu pilnīgu izpratni par jebkādu likumu vai regulu.