Uitvoeringspercentage van de cohesiefondsen bereikt 87% (16% uitgevoerd in 2022)

Economie

Het uitvoeringspercentage van de cohesiefondsen van Portugal 2020 bedroeg eind december 87%, met de bijdrage van de 16% uitvoering in 2022, waarmee het doel is bereikt, meldde het Agentschap voor Ontwikkeling en Cohesie.

Volgens het agentschap voor ontwikkeling en cohesie (ADC) is de voor het jaar 2022 vastgestelde uitvoeringsdoelstelling voor Portugal 2020 voor de cohesiebeleidsfondsen gehaald en met 96 miljoen euro overschreden.

Op 31 december 2022 zou 18,6 miljard euro aan steun voor het Cohesiefonds zijn uitgevoerd.

Dit bedrag is 96 miljoen euro meer dan het geplande doel, voegde hij eraan toe, en benadrukte dat “bijna alle programma’s het gestelde doel bereikten of zeer dicht benaderden”.

De programma’s POCI (operationeel programma voor concurrentievermogen en internationalisering), POISE (operationeel programma voor sociale insluiting en werkgelegenheid), POCH (operationeel programma voor menselijk kapitaal), POSEUR (operationeel programma voor duurzaamheid en efficiënt gebruik van middelen) en POAT (operationeel programma voor technische bijstand) hebben de uitvoeringsdoelstellingen gehaald of overtroffen.

Ook de regio’s Lissabon en de Taagvallei en Madeira hebben de uitvoeringsdoelstellingen gehaald.

Het noorden (88% van de jaarlijkse doelstelling gehaald), het centrum (92%), Alentejo (80%), Algarve (73%) en de Azoren (63%) lagen onder de doelstelling.

Volgens ADC hebben de middelen van het PT 2020-cohesiebeleid “de economie, de gebieden en de mensen in totaal 4 miljard euro ondersteund”.

Momenteel is reeds ongeveer 121% van het geprogrammeerde bedrag goedgekeurd, een vastlegging die rekening houdt met de mogelijkheid van onderbrekingen of intrekkingen in de goedgekeurde acties.

In de nota wees de ADC er ook op dat in 2022 484 miljoen euro aan REACT-EU-middelen is uitgevoerd (een instrument ter versterking van het cohesiebeleid voor het herstel van de door covid-19 veroorzaakte crisis).

REACT-EU bereikte op 31 december een cumulatieve uitvoering van 1.436 miljoen euro, hetgeen neerkomt op een uitvoering van 67% van het totaal van 2,1 miljard euro van deze fondsen die tot 2023 moeten worden uitgevoerd.

Het ADC is een autonoom overheidsinstituut met een speciaal regime dat onder toezicht staat van het ministerie van Planning en dat het regionale ontwikkelingsbeleid en de Europese structuur- en investeringsfondsen coördineert.