Categories
Sin categoría

Притеснение за пропуск на ресурсите в бюджета за 2024 г. в Колумбия

Президентът на Колумбийската палата на инфраструктурата (CCI), Хуан Мартин Каиседо, изрази голяма загриженост за пропуск на декомпозицията на 12,5 трилиона песо в указа за ликвидацията на бюджета за 2024 г. Тази ситуация сериозно влияе на работата на Националния институт за пътищата (Invías) и Националната агенция по инфраструктура (ANI), както и върху изпълнението на проектите, които те следят.

Каиседо предупреждава, че този пропуск може да има отрицателни последици върху икономическото възстановяване на страната, като засяга доверието на инвеститорите и правната сигурност. Освен това има риск да се навреди на напредъка на успешна модел на обществено-частен партньорство(APP), който значително е допринесъл за развитието на транспортната инфраструктура през последните 30 години.

Вече се усещат последиците от тази ситуация. Invías не може да обяви търгове за периодичното поддържане на националните неконцесионирани пътища поради липса на сертификати за наличие на бюджет. Това може да доведе до спиране на движението по важни транспортни маршрути, като тунела Ла Линея.

Освен това, липсата на издаване на указа за ликвидацията е довела до спиране на договори и търгове, което засяга микропредприятия и управители на пътища. Също така, важни проекти като San Francisco-Mocoa вариант и пътя Popayán-Isnos са били забавени.

Министърът на финансите Рикардо Бониля заяви, че ресурсите от бюджета са гарантирани, но се проучва изпълнението на проектите, за да се приоритизира финансирането им. Ще се извърши преговор на бъдещите години, за да се гарантира напредъкът на всяка работа.

Въпреки това, Каиседо се опасява, че неплащането на бъдещите години може да засегне финансирането на стратегически инициативи като строителството на първа линия на метрото в Богота. Въпреки че признава, че съществуват механизми за наказание на забавянето на работите, смята, че е важно да се гарантират необходимите ресурси за тяхната продължителност.

От съществено значение е тази ситуация с пропуск на ресурсите в бюджета за 2024 г. да бъде разрешена, за да се гарантира напредъкът на важни проекти за инфраструктура в Колумбия и да се поддържа доверието на инвеститорите в страната.

Често задавани въпроси относно бюджета за инфраструктура в Колумбия за 2024 г.

1. Защо президентът на Колумбийската палата на инфраструктурата е загрижен?
Президентът на Колумбийската палата на инфраструктурата е загрижен поради пропускането на декомпозицията на 12,5 трилиона песо в указа за ликвидацията на бюджета за 2024 г.

2. Как засяга този пропуск функционирането на Националния институт на пътищата и Националната агенция по инфраструктура?
Този пропуск сериозно засяга функционирането на Националния институт на пътищата (Invías) и Националната агенция по инфраструктура (ANI), както и изпълнението на проектите, които те следят.

3. Какви могат да бъдат отрицателните последици от този пропуск?
Отрицателните последици могат да бъдат засегуряване на икономическото възстановяване на страната, повреда на доверието на инвеститорите и правната сигурност. Освен това това може да навреди на напредъка на обществено-частните партньорства (APP) и тяхния принос за развитието на транспортната инфраструктура.

4. Какви проблеми се срещат в момента поради тази ситуация?
В момента Invías не може да обяви търгове за поддържането на националните неконцесионирани пътища поради липса на сертификати за наличие на бюджет. Това може да доведе до спиране на движението по важни транспортни артерии, като тунела Ла Линея.

5. Какви други ефекти е предизвикала липсата на издаване на указа за ликвидация?
Липсата на издаване на указа за ликвидация е довела до спиране на договори и търгове, което засяга микропредприятия и управители на пътища. Също така се забавят важни проекти като варианта San Francisco-Mocoa и пътят Popayán-Isnos.

6. Как ще се гарантира напредъкът на проектите в тази ситуация?
Министърът на финансите заяви, че ресурсите от бюджета са гарантирани и ще се разгледа изпълнението на проектите, за да се приоритизира тяхното финансиране. Ще се проведе преговор на бъдещите години, за да се гарантира напредъкът на всяка от тях.

7. За какво се притеснява президентът на Колумбийската палата на инфраструктурата относно финансирането на стратегически инициативи?
Президентът на Колумбийската палата на инфраструктурата се притеснява, че неплащането на бъдещите години може да засегне финансирането на стратегически инициативи като строителството на първа линия на метрото в Богота.

8. Какво е необходимо, за да се реши тази ситуация?
От съществено значение е да се реши тази ситуация с пропуск на ресурсите в бюджета за 2024 г., за да се гарантира напредъкът на важни проекти за инфраструктура в Колумбия и за да се поддържа доверието на инвеститорите в страната.

Дефиниции:
– Декомпозиция: Процес на разделяне или разделение на по-малки части.
– Бюджет за ликвидация: Документ, който определя как ще бъдат разпределени финансовите ресурси в една организация или институция.
– Изпълнение на проекти: Процес на изпълнение и завършване на проекти за инфраструктура.
– Обществено-частни партньорства: Споразумения между публичния и частния сектор за съвместно осъществяване на инфраструктурни проекти.
– Сертификати за наличие на бюджет: Документи, които удостоверяват наличието на финансови ресурси за извършване на определена дейност или проект.

Препоръчителни свързани връзки:
– Колумбийска Палата на инфраструктурата
– Национален институт на пътищата (Invías)
– Национална агенция по инфраструктура (ANI)
– Министерство на финансите на Колумбия