Categories
Sin categoría

Последиците от бюджетния план на Густаво Петро за големите проекти в Колумбия

Предложеният бюджетен план от правителството на Густаво Петро е предизвикал загриженост относно повече от 100 големи проекта, които се изпълняват в Колумбия. Тези проекти биха могли да бъдат засегнати или дори да бъдат спрени поради взетите от правителството решения.

Камарата на колумбийската инфраструктура (CCI) предупреди за отрицателните последици от преговорите на „бъдещите срокове“, които са осигурените ресурси за плащане на големите инфраструктурни проекти всяка година. Според президента на CCI Хуан Мартин Каиседо, финансирането на стратегическите инициативи за конкурентоспособност и свързаност на държавата, като първата линия на метрото в Богота, ще бъде застрашено, ако не се окончателно уреди Общият национален бюджет за 2024 година.

Правителството на Петро аргументира, че други проекти имат по-висок приоритет за страната, което поражда дебат за значението на големите проекти в развитие. Въпреки това, експертите предупреждават, че промяната на намерението на ангажираните ресурси ще засегне правната сигурност на държавата и ще подкопае доверието на инвеститорите.

Сред рискованите големи проекти са метрото на 80-та улица в Меделин, Regiotram на Западен Кундинамарка и TransMilenio на 13-та улица. Освен това, пътищата 4G като Autopistas Mar 1 и 2; Pasto – Rumichaca; Pamplona – Cúcuta и Mulaló – Loboguerrero също биха били засегнати.

Бюджетният план на Петро също така може да засегне предоставянето на концесиите Pasto – Popayán и периодичното поддържане на националните непрекратени пътища от Националния институт по пътищата (Invias). Дори тунелът Ла Линея може да бъде засегнат, което би означавало затваряне на този важен транспортен коридор.

Заключително, предложеният бюджетен план на правителството на Густаво Петро може да има сериозни последици за развитието на големите проекти в Колумбия. Необходимо е да се оценят внимателно взетите решения, за да се гарантира непрекъснатото и успешно завършване на тези важни инфраструктури за страната.

Често задавани въпроси относно предложеният бюджетен план на правителството на Густаво Петро:

1. Каква е причината за загрижеността относно големите проекти в Колумбия?
Предложеният бюджетен план от правителството на Густаво Петро е предизвикал загриженост относно повече от 100 големи проекта, които се изпълняват в Колумбия. Тези проекти биха могли да бъдат засегнати или дори да бъдат спрени поради взетите от правителството решения.

2. Какво са „бъдещите срокове“ и защо са важни?
„Бъдещите срокове“ са осигурените ресурси за плащане на големите инфраструктурни проекти всяка година. Камарата на колумбийската инфраструктура (CCI) предупреди за отрицателните последици от преговорите на „бъдещите срокове“. Това може да застраши финансирането на стратегически инициативи за конкурентоспособност и свързаност на държавата.

3. Каква е позицията на правителството на Петро относно големите проекти?
Правителството на Петро аргументира, че други проекти имат по-висок приоритет за страната. Това поражда дебат относно значението на големите проекти в развитие.

4. Какви последици ще има промяната на намерението на ангажираните ресурси?
Експертите предупреждават, че промяната на намерението на ангажираните ресурси ще засегне правната сигурност на държавата и ще подкопае доверието на инвеститорите.

5. Кои са някои от рискованите големи проекти?
Сред рискованите големи проекти са метрото на 80-та улица в Меделин, Regiotram на Западен Кундинамарка и TransMilenio на 13-та улица. Освен това, пътищата 4G като Autopistas Mar 1 и 2; Pasto – Rumichaca; Pamplona – Cúcuta и Mulaló – Loboguerrero също биха били засегнати.

6. Кои други инфраструктури могат да бъдат засегнати?
Предложеният бюджетен план на Петро също така може да засегне предоставянето на концесиите Pasto – Popayán и периодичното поддържане на националните непрекратени пътища от Националния институт по пътищата (Invias). Дори тунелът Ла Линея може да бъде засегнат, което би означавало затваряне на този важен транспортен коридор.

Свързани полезни връзки:
– Камара на колумбийската инфраструктура
– Метро на 80-та улица в Меделин
– TransMilenio
– Национален институт по пътищата (Invias)

Важно е да се оцени внимателно взетите решения в бюджетния план, за да се гарантира непрекъснатото и успешно завършване на тези важни инфраструктури в страната.